enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
32,2020
EURO
35,0069
ALTIN
2.504,53
BIST
10.643,58

Devletten kira yardımı alma şartları

Devletten kira yardımı alma şartları
07.06.2022
3
A+
A-

“6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı Veya sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar”ın adı “6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapıları Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar” seklinde değiştirildi.

REKLAM
X

Yapılan düzenlemeyle, 16 Mayıs 2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yapıları malik, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olmaksızın kullananlar ile yapılacak anlaşmaya, bunlara yardım yapılmasına, enkaz bedeli ödenmesine, bankalardan kullanacakları kredilere dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

“Kira yardımı yapılması veveya faiz desteği verilmesi” başlıklı düzenleme kapsamında ise uygulamanın gerektirmesi halinde, uygulama alanı içerisindeki yapılardan anlaşmayla tahliye edilen hak sahipleri ile gecekondu sahiplerine kira yardımı yapılabilecek veveya bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilebilecek.

Düzenleme ile uygulama alanı da “Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edilen riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanı ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alan” olarak değiştirildi.

Kira yardımı başvurularında gözetilecek hususlar:

MADDE 9 – (1) Vekâletname ile yapılan başvurularda;

a) Sadece kira yardımı başvurusu yapılması için verilen vekâletnamede “6306 sayılıKanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya yetkilidir.” ibaresinin,

b) Hem kira yardımı başvurusu yapılması ve hem de yapılacak kira yardımı ödemesinin alınması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya ve kira yardımı bedellerini almaya yetkilidir.” ibaresinin, yer alması gerekir. 5 Ayrıca, vekâletnamenin noterden onaylı aslının ve vekilin kimlik
fotokopisinin alınması gerekir.

REKLAM
X

5: Vekaletname Örneği

(2) Kısıtlılar adına, mahkeme kararı ile atanan vasileri, 18 yaşından küçük çocuklar adına ise, velileri veya vasileri kira yardımı için başvuruda bulunacaktır.

(3) Bağımsız bölümün hisseli olduğu başvurularda, her hak sahibi için ayrı ayrı başvuru dilekçesi alınacaktır.

(4) Kira yardımı başvuru dilekçelerinde; hak sahibinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi, başvuru sahibine ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz TL banka hesap numarası ve imzanın bulunması ve ayrıca vekâlet ile yapılan başvurularda vekilin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve imzasının eksiksiz olması gerekir. Başvuru sahibinden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ye ait vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi istenilecek olup, T.C. Ziraat BankasıA.Ş. hesabı olmayan hak sahiplerine ödeme yapılamayacaktır.

REKLAM
X

(5) Kira yardımı başvurularında hak sahipleri tarafından verilen belgelerin aslı veya fotokopisi alınacaktır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi basılacak ve işlemi yapan personelin adı-soyadı yazılarak imzalanacaktır. Başvurulara ilişkin evraklar Yapı kimlik Numarasına (YKN) göre arşivlenecektir.

(6) Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapular ile yapılan başvurularda; Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ve adaparsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü ve bağımsız bölümdeki hisse oranını gösteren bina emlak vergi beyannamesi istenilecektir.

(7) Kira yardımı başvurusunda bağımsız bölüm numarası (konutişyeri-iç kapı numarası) önemli olup; A, B, C vb. blok numaraları mevcut ise bu durumun başvuru dilekçesinde ve A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi’nin açıklamalar bölümünde belirtilmesi gerekir.

(8) Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ile Adres Bilgileri Raporu’ndabelirtilen adresin uyumsuz olması halinde, hak sahibi adına (veya hak sahibinin 1., 2. ve 3.Derece kan ve kayın hısımlığı olan aile bireyleri adına) kayıtlı ve Riskli Yapı TespitRaporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olan, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasınınalındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait tüketim
miktarı aranmaksızın elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefoninternethizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura veya ilgili belediyesinden alınmış numarataj belgesiylebu belgeler arasındaki adres uyumsuzluğu giderilebilecektir.

(9) Kira yardımı başvurularında fatura talep edilen durumlarda:

a) Faturanın temin edilememesi halinde, Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde hak sahibi adına kayıtlı yetkili kurumca onaylı, riskli yapı için YapıKimlik Numarası’nın alındığı tarihten önceki üç aydan veya sonraki üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefoninternet hizmetleri ile ilgili herhangi bir abonelik dökümü ile de fatura şartı sağlanmış olacaktır.

b) Faturanın, hak sahibinden farklı bir kişi adına olması durumunda; faturanın,

  • 1Derece (Anne, Baba, Çocuklar, Evlatlık),
  • 2. Derece (Dedeler, Nineler, Kardeşler, Torunlar) ve
  • 3. Derece (Amca, Hala, Dayı, Teyze, Yeğenler) kan ve 1. Derece (Kayınana, Kayınbaba),

2.Derece (Eşin kardeşleri, dedesi ve ninesi) ve 3. Derece (Eşin Yeğenleri, Dayısı, Halası, Amcası)kayın hısımlığı olan aile bireylerinden biri adına olması durumunda ve bu durumun NüfusKayıt Örneği ile belgelendirilmesi halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.

c) Faturanın vefat eden eş, 1. 2. ve 3. Derece kan ve kayın hısımlığı aile bireylerinden
biri adına olması durumunda, söz konusu kişilerin vefat ettiğinin belgelendirilmesi (mirasçılık
belgesi, ölüm belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği ile) halinde fatura şartı sağlanmış olacaktır.

(10) Riskli yapı yıktırıldıktan sonra Ulusal Adres Veri Tabanı’ndaki eski adres silinmişolacağından riskli yapının tahliyesinden sonra alınması gereken Adres Bilgileri Raporu’nun,riskli yapı yıktırılmadan önce alınması esastır. Ancak, riskli yapı yıktırıldıktan sonra alınanAdres Bilgileri Raporu’nda riskli yapı adresinin silindiğine dair kayıt bulunuyor ise, eski adresi gösteren, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihten önceki son üç
aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait tüketim miktarı aranmaksızın elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefoninternet hizmetleri ile ilgili fatura ile eskiadresin tespiti mümkün olacaktır

(11) İşbu Kılavuzda belirtilen başvuru evraklarından herhangi birisi (mesela, TapuBelgesi veya Adres Bilgileri Raporu vb.) temin edilmeden başvuru yapılması durumunda,başvuru süresiyle ilgili mağduriyet oluşturulmaması amacıyla, başvurunun kabul edilerekevrak kayıt tarihi ve sayısı verilmesi, A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine eksik evraklı kira yardımıbaşvurusu olarak girişinin yapılması ve eksik evrakın tamamlanmasının ardından ödemelerinbaşlatılması gerekir.

(12) Riskli Yapı Tespit Raporu’ndaki adres bilgileri ile kira yardımı başvurusu içinsunulan diğer belgelerdeki bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir. Bu çerçevede;

a) Riskli Yapı Tespit Raporu’ndaki adres bilgilerinin veya bağımsız bölüm sayısınınhatalı olduğunun anlaşılması halinde, Riskli Yapı Tespit Raporu’nu hazırlayan lisanslıkuruluşça Rapordaki bilgilerin düzeltilmesi ve MüdürlükçeBelediyece Riskli Yapı TespitRaporu’nun düzeltilmiş halinin onaylanması,

b) Adres Bilgileri Raporu’ndaki adres bilgilerinin, Riskli Yapı Tesit Raporu’nda yeralan adres bilgileri ile uyumsuz olması halinde uyumsuzluğun belediyece numarataj belgesiile düzeltilmesi,

c) Diğer belgelerdeki bilgilerde yanlışlık bulunması durumunda yanlışlıkların ilgilikurumkuruluşlar tarafından onaylı resmi yazı ile düzeltilmesi,gerekmektedir. Kira yardımı başvuruları, belirtilen belgelerdeki bilgiler birbiriyle
uyumlu hale getirildikten sonra değerlendirilecektir.

Not: Kira yardımı ile ilgili tüm ayrıntılara T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının web sitesinden ve Resmi Gazete’den ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.